Bjerringbro og Omegns Auto sport, afviklede generalforsamling i klublokalerne i Hjermind Skole, mandag d. 27. november 2023. Henning Larsen blev valgt som dirigent, og Kurt Rasmussen blev valgt som referent og stemmetæller. Først var der formanden Hans Kurt Nielsens beretning, og derefter var det kassereren Henning Larsens tur til fremlæggelse af regnskabet. Begge beretninger blev godkendt af forsamlingen. Der var ingen forslag indkommet, og derefter blev kontingentet fastsat til uændret kr. 200,- for hele husstanden. Herefter var der valg af bestyrelse. På valg var Hans Kurt, Kurt og Henning som alle blev genvalgt. Der var også genvalg af Niels Aage som suppleant samt af Ole Pedersen som revisor. Sluttelig fik Tom Hagelskjær tildelt pionerpokalen for sit store arbejde omkring resultatberegning og udvikling af et beregner program. Som afslutning takkede Henning for god ro og orden, på årets generalforsamling.

Henning Larsen