Bjerringbro og Omegns Auto sport, afviklede generalforsamling i klublokalerne i Hjermind Skole, mandag d. 28. november 2022. Henning Larsen blev valgt som dirigent, og Kurt Rasmussen blev valgt som referent og stemmetæller. Først var der formanden Hans Kurt Nielsens beretning, og derefter var det kassereren Henning Larsens tur til fremlæggelse af regnskabet. Begge beretninger blev godkendt af forsamlingen. Der var ingen forslag indkommet, og derefter blev kontingentet fastsat til uændret kr. 200,- for hele husstanden. Herefter var der valg af bestyrelse. På valg var Frank og Kenneth, som begge blev genvalgt. Der var også genvalg af Niels Aage som suppleant samt af Ole P. som revisor. Sluttelig fik Bente Hansen tildelt pionerpokalen for hendes altid hjælpsomhed i køkkenet, ved større og mindre opgaver. Som afslutning takkede Henning for god ro og orden på årets generalforsamling.