Blev afviklet fredag d. 6. august 2021. Løbet var NEZ 1 og JFM 1. Løbet startede fra Ryds  Bilglas i den nordligere del af Viborg By midt i industrien. Løbet bevægede sig rundt i industrien på kryds og tværs af veje og  ind- og udkørsler fra firmaer. Endeligt nåede vi ” på landet” og til en grusgrav og videre til Ravnstrup området, hvor vi besøgte en stor gård. Herefter videre til Gårsdal Krat og Viborg Krat, hvor resten af løbet foregik. Viborg Krat er et stort sammenhængende skovområde vest for Viborg, hvor der blev kørt på gode skovveje. Løbet sluttede i udkanten af skoven, hvorefter der var transport til samlingsstedet hos Tjek Revision på Asmildklostervej  i Viborg. Stor tak til Jørn Mørup, Poul Bo Madsen og Bent Mikkelsen med hjælpere, for et fint løb i Viborg området.