Blev afviklet mandag den 30. november 2020, i klublokalet i Hjermind Gl. Skole. Hans Kurt Nielsen bød velkommen til de 10 fremmødte deltagere, og Henning Larsen blev valgt som dirigent, og Kurt Rasmussen blev valgt som referent og stemmetæller. Efter formandens  og kassererens beretning,  gik man over til valg af bestyrelsesmedlemmer hvor Frank Kjeldsen og Kenneth Kjeldsen var på valg, og begge blev valgt for en ny periode. Som suppleant blev  Niels Aage Jensen også genvalgt, og Ole Pedersen blev genvalgt som revisor. Britta Nielsen fik tildelt pionerpokalen, for hendes store hjælp, når der er aktiviteter i klublokalet og andre steder, hvor der er brug for en hjælpende hånd. Henning Larsen afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.