Blev afviklet i klublokalerne i Hjermind Skole. Efter formandens velkomst, blev Henning Larsen valgt som dirigent, og Kurt Rasmussen valgt som referent og stemmetæller. Hans Kurt Nielsen kom som formand ind på, at det igen havde været et godt år for Boas, med medaljer til klubbens medlemmer både ved DM og JFM, samt en tredjeplads ved hold DM, som klubben selv var arrangør af, med Frank Kjeldsen og Kurt Rasmussen som løbsleder. Herefter gennemgik Henning Larsen regnskabet, som viste et mindre overskud. Kontingentet blev uændret kr. 200,-. På valg var Kenneth Kjeldsen og Frank Kjeldsen som begge blev genvalgt. Niels Aage Jensen blev valgt som suppleant og Ole Pedersen til revisor. Herefter var der afstemning  om pionerpokalen, der blev tildelt Kenneth Kjeldsen for hans fantastiske indlæg i BOAS Nyt. Sluttelig takkede dirigenten for god ro og orden.