Blev afviklet mandag d. 28. november 2016 i klublokalet på Hjermind Skole. Henning Larsen blev valgt som dirigent og Kurt Rasmussen som referent. Herefter var det formanden Hans Kurt Nielsen, der gennemgik årets aktiviteter, og Henning Larsen som kasserer, der gennemgik økonomien. Der var ingen forslag indkommet, hvorfor  vi  gik over til valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Frank Kjeldsen og Kenneth Kjeldsen, som begge modtog genvalg. Der var også genvalg af Niels Aage Jensen som suppleant og Ole Pedersen som revisor. Så var tiden kommet til afstemning om Pionerpokalen, og her blev Britta Nielsen foreslået og valgt, for hendes store  indsats i forbindelse med vor Hold DM Løb i juni måned. Herefter var det tid til afslutning af generalforsamlingen.