Bjerringbro og Omegns Auto-Sport afviklede generalforsamling i klublokalerne i Hjermind Skole, mandag d. 29. november 2021. Henning Larsen blev valgt som dirigent, og Kurt Rasmussen blev valgt som referent og stemmetæller. Først var der formanden Hans Kurt Nielsens beretning, og derefter var det kassereren Henning Larsens tur. Begge  beretninger blev godkendt af forsamlingen. Der var ingen forslag indkommet, hvorfor vi gik til fastsættelse af kontingent, som blev uændret kr. 200,- for hele husstanden. Herefter var der valg af bestyrelse. PÅ valg var Hans Kurt, Kurt og Henning, som alle blev genvalgt. Der var også  genvalg af Niels Aage Jensen som suppleant samt af Ole Pedersen som revisor. Sluttelig fik Kenneth Kjeldsen tildelt pionerpokalen, for alle de interessante indlæg i vort klubblad fra årets løb rundt i ” Dronningeriget”. Som afslutning takkede Hening, for god ro og orden på årets genneralforsamling.