Blev afviklet i klublokalerne i Hjermind. Efter formandens velkomst, blev Henning Larsen valgt som dirigent, og Kurt Rasmussen valgt som referent. Hans Kurt Nielsen kom i sin beretning ind på, at det har været en rigtig god sæson, med danske mesterskaber til både Alexander og Kurt i B klassen, og Frank og Kenneth i C klassen. Desuden medaljer til flere hold i JFM turneringen, og der ud over vinder BOAS holdmesterskabet inden for JFM. Herefter gennemgik Henning Larsen regnskabet, som viste et mindre underskud. Kontingentet blev hævet fra kr. 150,- til kr. 200,- om året. På valg var Hans Kurt Nielsen,  Kurt Rasmussen og Henning Larsen som alle modtog genvalg. Niels Aage Jensen blev valgt som suppleant og Ole Pedersen til revisor. Herefter var der afstemning om pionerpokalen. Her blev far og søn, Kurt og Alexander valgt, for deres fantastiske O-løbs  sæson, samt deres arbejde med klubbens hjemmeside m.v. Sluttelig takkede dirigenten for god ro og orden.